наивистична живопис

 
 


  В наивистичната живопис търся неопетненото, детски чистото в човека и заобикалящия го свят.

Рисувам картините си не само за радост на най-малките, но и като послание към възрастните - тези пораснали деца, които в сивото ни ежедневие изпъстрено само с крещящи реклами и филми с насилие, все повече имат нужда да си върнат вярата в доброто, вложено от Бог в човека. В това добро, което никога не отпада...

                                                                                

 

Сънят на Слънцето
Там където спи луната
В топлината на залеза
Пролет
Норвежка приказка
Странникът и слънчевия град
Коледна нощ
Пролетна приказка
Пастирът
Сън
Стария рибар
>
Logo
Икони
Пейзажи
Наивизъм
Православна живопис
Изложби

рисувано стъкло
фотография
previewimage