наивистична живопис

 
 


  В наивистичната живопис търся неопетненото, детски чистото в човека и заобикалящия го свят.

Рисувам картините си не само за радост на най-малките, но и като послание към възрастните - тези пораснали деца, които в сивото ни ежедневие изпъстрено само с крещящи реклами и филми с насилие, все повече имат нужда да си върнат вярата в доброто, вложено от Бог в човека. В това добро, което никога не отпада...

                                                                                

 

<
Стария рибар
Майка
Среща на чешмата
Слънцето и птичката
Детство
Едемската градина
Път към дома
Слънце
Луна
Лице от клони - топло
>
Logo
Икони
Пейзажи
Наивизъм
Православна живопис
Изложби

рисувано стъкло
фотография
previewimage