за автора


  Творбите ми се разделят на три основни части - иконопис, пейзажна живопис и наивистична живопис, като и трите се допълват една - друга в търсенето и постигането на авторските ми проекти.   


                                  Юлиан КръстевLogo
Икони
Пейзажи
Наивизъм
Православна живопис
Изложби

рисувано стъкло
фотография
previewimage